ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคาร 1   ชั้น 3

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร : 038 – 398038 ต่อ 311

โทรสาร (FAX) : 038 – 398031
อีเมลล์ : [email protected]